Krzesła Samławki Logo200
KRZESŁA / FOTELE / ŁAWKI / MEBLE WYPOCZYNKOWE

ZRT Sp. z o.o.

Samławki 14A
11-311 Kolno

Tel:  89 716 32 40
Fax: 89 716 34 79
E-mail: info@samlawki.pl

Serwis w trakcie opracowywania. Zapraszamy wkrótce…

Dokumentacja przetargu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Dokumentacja przetargu: Budowa hali produkcyjno-magazynowej
z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną 

ZRT Sp. z o.o. realizuje projekt: oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY”
Zadaniem projektu jest: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy

Wartość projektu: 118 547,46 PLN
Dofinansowanie projektu: 118 547,46 PLN